hbo-niveau particulier-of-in-opdracht nazorg rust-en-ruimte individueel-of-groepsverband linkedin-superieur regio-west-brabant personal-branden netwerken 10-weekse werk-verwerven afscheid-van-oude-situatie video-cv vacature-analyse linkedin event-en-masterclass wervend-schrijven succesverhaal-in-20-woorden begeleiden-naar-ander-werk voorbereiden-sollicitatie-en-cv coachen-en-trainen

PARTICULIER OF IN OPDRACHT

Er zijn verschillende redenen om te zoeken naar begeleiding in het arbeidsproces. U bent vrij in uw keuze van een begeleidend bureau; u bent immers onderwerp van gesprek. Toch kan het zijn dat niet u zelf, maar een andere partij zorgdraagt voor de kosten van een bepaald traject.

In alle gevallen staat vertrouwelijkheid voorop; alles wat wordt gezegd en gedaan blijft onder ons. In alle gevallen bent ú onze klant – in de zin van ‘deelnemer’. Mocht uw werkgever instaan voor de kosten, dan is deze formeel onze opdrachtgever,- sec in de zin van ‘debiteur’.

Uw werkgever is onze opdrachtgever en draagt zorg voor de kosten

In het kader van een sociaal plan, een gouden handdruk of andere afvloeiingsregeling wordt u een outplacement traject aangeboden. Uw werkgever is formeel onze opdrachtgever en betaalt de kosten. Inhoudelijk heeft uw werkgever geen invloed op het proces; alle communicatie is vertrouwelijk en blijft binnen onze muren.

De uitkeringsinstantie is onze opdrachtgever en draagt zorg voor de kosten

Soms biedt het UWV (financiële) ondersteuning bij uw re-integratie vanuit de WW; men noemt dit een IRO-traject, voorafgegaan door een officiële IRO-aanvraag. JobSearchlub kan deze aanvraag samen met u opstellen en indienen. Wordt dit verzoek gehonoreerd, dan betaalt het UWV de kosten voor onze begeleiding. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat op deze – voorheen reguliere – constructie door het huidige Kabinet drastisch is bezuinigd.

U bent zelf onze opdrachtgever; u ontvangt zelf een factuur

Het komt regelmatig voor dat men blijft steken in het sollicitatieproces en geen financiële dekking vindt bij derden. De investering in uw toekomst komt dan voor eigen rekening. Bel en/of kom gerust voor een intake gesprek. Daarna maken wij een heldere offerte voor een passend privé programma: maatwerk.